Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         30. Työllisyys ja yrittäjyys
         40. Yritysten erityisrahoitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

07. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 157 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2021 alusta lukien.

Momentilta maksetaan 650 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 990 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Patentti- ja rekisterihallitukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2021:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2019
toteutuma
2020
tavoite
2021
tavoite
       
Asiakastyytyväisyys (1—5) 4,0 4,0 4,0
Sähköinen asiointi (%) 87,1 86,2 87,5

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 51 947 46 700 49 157
— muut tuotot 543 - -
Tuotot yhteensä 52 490 46 700 49 157
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 45 582 44 922 48 851
— osuus yhteiskustannuksista 10 644 10 500 12 492
Kustannukset yhteensä 56 226 55 422 61 343
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 736 -8 772 -12 186
Kustannusvastaavuus, % 94 84 80

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2019
toteutuma
2020
varsinainen
talousarvio
2021
esitys
       
Bruttomenot 58 794 55 422 58 324
Bruttotulot 52 552 46 700 49 167
Nettomenot 6 242 8 722 9 157
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 952    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 790    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Harmaan talouden torjunta (HO 2019) 400
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa 35
Yhteensä 435

2021 talousarvio 9 157 000
2020 IV lisätalousarvio -1 450 000
2020 talousarvio 8 722 000
2019 tilinpäätös 4 079 907