Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2021

45. RiistanhoitomaksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 11 753 000 euroa.

Selvitysosa:Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 30 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa ja alle 18-vuotiailta 20 euroa. Arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2021 on noin 305 589, josta alle 18-vuotiaiden määrä on noin 8 670. Arvioitu kertymä on 11 753 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2021 talousarvio 11 753 000
2020 talousarvio 11 710 000
2019 tilinpäätös 11 880 499