Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 3 700 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot ovat YK:n suorittamia kustannusten korvauksia kriisinhallintaoperaatioista ja niissä muille osanottajamaille tuotetuista palveluista perittyjä maksuja, hankintaennakkojen viivästyskorkoja, FMS-maksujärjestelyjen palautuksia ja korkotuottoja sekä hallinnonalan kirjanpitoyksikköjen sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2021 talousarvio 3 700 000
2020 talousarvio 3 500 000
2019 tilinpäätös 11 830 807