Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

03. AutoveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 795 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 2,7—48,9 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen WLTP-mittaustavan mukaisesti. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta alennettiin asteittain vuosina 2016—2019. Autoverotaulukot myös sopeutettiin vuoden 2018 aikana uuteen WLTP-päästömittaustapaan, jotta voitiin huomioida mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin vanhaa, NEDC-mittaustavan mukaista verotasoa.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys, mutta etenkin keskipitkällä aikavälillä päästökehitys ja sähköautojen yleistyminen vaikuttavat alentavasti autoveron tuottoon.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2019 2020 ennuste 2021 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 109 000 5 500 97 000 5 100 110 000 4 600
Käytetyt henkilöautot 43 700 4 500 42 000 4 400 46 000 4 200

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2019 oli arviolta noin 141 g/km WLTP-mittaustavan mukaisesti. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet vuodesta 2008 lähtien.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Henkilöautot 786 659 700
Pakettiautot 85 71 78
Moottoripyörät 12 11 12
Muut ajoneuvot 9 10 5
Yhteensä 892 751 795

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 45 milj. euroa.

Autoverotukseen sisältyy useita verotukia. Tavallisten taksien verotukea on asteittain pienennetty ja tuki poistuu kokonaan vuoteen 2023 mennessä.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2019 2020 2021
       
Tavallisten taksien verotuki 4 3 2
Invalidien autoverotuki 3 3 3
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 86 86 86

2021 talousarvio 795 000 000
2020 II lisätalousarvio -126 000 000
2020 talousarvio 877 000 000
2019 tilinpäätös 891 917 012