Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

35. Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 194 689 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen lukiokoulutukseen ja lukioon valmistavaan koulutukseen

2) enintään 1 775 000 euroa edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisesti lukiokoulutuksen innovatiivisiin oppimisympäristöihin, digitaalisiin koulutuspalveluihin, tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen sekä sen hyödyntämisen kehittämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä lukioiden kansainvälisen toiminnan valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamisesta koskien oppivelvollisuuden laajentamista ja oppivelvollisen koulutuksen maksuttomuutta.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta) 666 355 000
— kunnallinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (85 970 * 6 621,25 €) 569 229 000
— yksityinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (8 860 * 6 657,24 €, sis. alv.) 58 983 000
— kunnallinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (4 990 * 4 066,83 €) 20 293 000
— yksityinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (1 430 * 4 211,06 €, sis. alv.) 6 022 000
— erityisen koulutustehtävän lisärahoitus (1,57 % kokonaiskustannuksista) 11 828 000
Kuntien rahoitusosuus -473 441 000
Valtionavustukset 1 775 000
Yhteensä 194 689 000

Määrärahan mitoituksessa käytetyt euromäärät yksikköä kohden (ei sis. alv)

   
Lukiokoulutus 6 578,07 euroa/opiskelija

Valtionosuuden mitoituksessa huomioon otettu kuntien rahoitusosuus sisältää 9 953 000 euroa kuntien osuutena lukiokoulutuksesta harjoittelukouluissa ja valtion yleissivistävissä oppilaitoksissa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotus (2,4 %) 5 206
Kustannustenjaon tarkistus -228
Lukiouudistuksen toimeenpano 3 250
Opiskelijamäärämuutos 1 460
Oppivelvollisuuden laajentaminen (HO 2019) 6 700
Valtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksiin (siirto momentilta 29.10.30) 178 301
Yhteensä 194 689

2021 talousarvio 194 689 000