Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua kokonaan omistuksestaan Suomen Rahapaja Oy:ssä.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa ja vuodelta 2019 ja 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakkeiden hankintaan.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman turvaamista varten toteutettaviin järjestelyihin osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvussa säädetyillä pääomalainoilla, joilla on eräpäivä.

Selvitysosa:Suomen Rahapaja Oy:n omistamiseen ei liity enää valtion kannalta strategista intressiä ja siten nykyisen omistuksen alarajan laskemiseen ei ole yhtiön asemaan liittyviä esteitä. Omistusrajamuutos edellyttää eduskunnan suostumusta valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain (1368/2007) 3 §:n mukaisesti.

Valtion omistusta Suomen Ilmailuopisto Oy:ssä on tarkoitus nostaa Finnair Oyj:n kanssa suunnitellun osakekaupan johdosta siten, että valtiosta tulisi Suomen Ilmailuopisto Oy:n enemmistöomistaja. Suunniteltu osakekauppa perustuu Suomen Ilmailuopisto Oy:n osakkeenomistajien kesken solmitun osakassopimuksen määräyksiin. Momentin perustelujen täydennys kohdistuisi kuluvan vuoden määrärahan lisäksi myös edellisiltä vuosilta siirtyneisiin määrärahoihin eli kaikkiin momentilla käytettävissä oleviin siirtomäärärahoihin.

Muutos liittyy Finavia Oyj:n rahoittamistarpeeseen osakeyhtiölain mukaisella pääomalainalla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 355 700 000
2020 tilinpäätös 705 700 000
2019 tilinpäätös 5 700 000