Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva

Talousarvioesitys 2021

36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää valtionavustuksen maksamiseksi saamelaiskäräjien kautta saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä tarkoitetuille saamelaisten kotiseutualueen kunnille saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Selvitysosa:Momentin perusteluja on täydennetty siten, että määrärahaa voidaan käyttää saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden turvaamisen lisäksi myös kehittämiseen.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2021 III lisätalousarvio
2021 talousarvio 562 000
2020 tilinpäätös 480 000
2019 tilinpäätös 480 000