Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 6 000 000 euroa porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (987/2011) mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu talvikaudella 2019—2020 porotaloutta kohdanneen vahingon korvaamisesta.


2021 III lisätalousarvio 6 000 000
2021 talousarvio 1 745 000
2020 tilinpäätös 1 603 378
2019 tilinpäätös 1 400 659