Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 6 250 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa toteuttavien nuorten viljelijöiden ja nuorten elinkeinonharjoittajien tilanpidon aloitusavustusten sekä maatalouden investointiavustusten Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavan EU:n rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden maksamiseen

2) ohjelmakauden 2014—2020 ja siirtymäkauden 2021—2022 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sitoumuksista aiheutuneiden velvoitteiden maksamiseen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 1306/2013) artiklojen 52 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) sekä 54 ja 56 (yhteiset säännökset ja maaseuturahastoa koskevat erityissäännökset sääntöjenvastaisuuksista) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää maaseuturahaston elpymisvälineestä maksettavien maatalouden investointiavustusten EU:n rahoitusosuuden maksamiseen.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä siirtymäkauteen 2021—2022 kohdistuvia myöntämispäätöksiä 68 000 000 eurolla ja maaseuturahaston elpymisvälineeseen kohdistuvia myöntämispäätöksiä 25 000 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 6 250 000 euron ja valtuuden 25 000 000 euron lisäyksillä sekä momentin perustelujen täydennyksellä varaudutaan maksamaan maaseuturahaston elpymisvälineestä rahoitettavista maatalouden investoinneista aiheutuvia menoja. Maaseuturahaston elpymisvälineen lisärahoitus on kokonaan EU:n rahoittamaa.

Lisäksi momentin perustelujen muutoksessa on otettu huomioon Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 siirtymäkauden jatkuminen vuodelle 2022.

Momentin vuoden 2021 määrärahojen arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
— EU-osuus 25 725 000 - 25 725 000
— valtion osuus 35 525 000 - 35 525 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 6 250 000 6 250 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettavat toimet 4 000 000 - 4 000 000
Yhteensä 65 250 000 6 250 000 71 500 000

Valtuuden arvioitu jakautuminen (euroa)

  Talousarvio III lisätalousarvioesitys Yhteensä
       
— EU-osuus 28 560 000 - 28 560 000
— valtion osuus 39 440 000 - 39 440 000
— maaseuturahaston elpymisväline (EU-osuus 100 %) - 25 000 000 25 000 000
— kokonaan kansallisesti rahoitettavat toimet - - -
Yhteensä 68 000 000 25 000 000 93 000 000

2021 III lisätalousarvio 6 250 000
2021 I lisätalousarvio
2021 talousarvio 65 250 000
2020 tilinpäätös 88 326 000
2019 tilinpäätös 84 976 000