Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 800 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 6 000 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 2 000 000 euroa korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Lisäys 2 000 000 euroa ja siihen liittyvä momentin perustelujen täydennys aiheutuvat EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista menoista ja avustuksista jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman toteuttamiseksi. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma käynnistää korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisen osakokonaisuuden. Investointi vie eteenpäin jatkuvan oppimisen uudistusta ja osaamistason nostoa. Samalla se tukee Suomen kestävän kasvun ohjelman digitalisaatiotavoitetta.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 4 000 000 euroa koronavirustilanteen vuoksi tarvittavista toimenpiteistä opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 29.01.04.


2021 III lisätalousarvio 5 800 000
2021 talousarvio 25 989 000
2020 tilinpäätös 37 119 000
2019 tilinpäätös 32 523 000