Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 14 800 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 000 000 euroa avustuksiin lukiokoulutuksen järjestäjille osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 15 000 000 euroa koronavirustilanteen johdosta lukiokoulutuksessa tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 29.01.04.

Kolmen henkilötyövuoden lisäys aiheutuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden, oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon tukiohjelmien, lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toimeenpanon sekä järjestämislupaprosessien uudistamisen edellyttämistä lisätehtävistä.


2021 III lisätalousarvio 14 800 000
2021 talousarvio 19 006 000
2020 tilinpäätös 12 706 000
2019 tilinpäätös 26 979 000