Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi

Talousarvioesitys 2021

20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutusPDF-versio

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 21 000
2021 talousarvio 8 432 000
2020 tilinpäätös 8 105 000
2019 tilinpäätös 8 072 000

21. Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 14 800 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 15 000 000 euroa avustuksiin lukiokoulutuksen järjestäjille osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 16 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 15 000 000 euroa koronavirustilanteen johdosta lukiokoulutuksessa tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 29.01.04.

Kolmen henkilötyövuoden lisäys aiheutuu jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden, oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon tukiohjelmien, lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman toimeenpanon sekä järjestämislupaprosessien uudistamisen edellyttämistä lisätehtävistä.


2021 III lisätalousarvio 14 800 000
2021 talousarvio 19 006 000
2020 tilinpäätös 12 706 000
2019 tilinpäätös 26 979 000

30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 5 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää 953 420 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisena rahoituksena ammatillisen koulutuksen perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoitukseen ja edellä mainitun lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena myönnettävään strategiarahoitukseen ammatillisen koulutuksen järjestäjille, mistä 80 000 000 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen myönnettäviin perusrahoituksen harkinnanvaraisiin korotuksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteen johdosta tarvittavista tukitoimista osaamisvajeiden paikkaamiseksi.


2021 III lisätalousarvio 5 000 000
2021 I lisätalousarvio 17 500 000
2021 talousarvio 965 952 000
2020 tilinpäätös 963 814 656
2019 tilinpäätös 825 458 996