Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta

Talousarvioesitys 2021

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 190 000 euroa aiheutuu jätelain uudistuksesta tulevista tehtävistä ja 12 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp).


2021 III lisätalousarvio 202 000
2021 talousarvio 23 975 000
2020 tilinpäätös 23 440 000
2019 tilinpäätös 23 024 000