Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva

Talousarvioesitys 2021

01. HallintoPDF-versio

04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Vanhan Vaasan sairaalan koronapandemian aiheuttamien suojavälineiden ja puhdistusaineiden lisähankintojen tarpeesta sekä osittain myös henkilöstökustannusten kasvusta.


2021 III lisätalousarvio 200 000
2021 talousarvio 980 000
2020 tilinpäätös 1 283 000
2019 tilinpäätös 815 357

05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 292 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 290 000 euroa aiheutuu koronapandemiasta johtuvien henkilöstö- ja muiden menojen kasvusta valtion koulukodeissa ja 2 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.


2021 III lisätalousarvio 292 000
2021 talousarvio 1 848 000
2020 tilinpäätös 536 308
2019 tilinpäätös 601 000

06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 520 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 300 000 euroa aiheutuu koronaviruspandemian aiheuttamista lisämenoista vankiterveydenhuollolle, 100 000 euroa potilastietojärjestelmän toiminnallisuuden varmistamisesta ja 120 000 euroa siirrosta momentilta 25.40.01 vankiterveydenhuollon turvaamiseksi.

Siirto on vankiterveydenhuollolle kuuluva osuus Rikosseuraamuslaitoksen vuodelle 2021 saamasta 1,66 milj. euron lisärahoituksesta rikosketjun oikeasuhtaisuuden varmistamiseen.


2021 III lisätalousarvio 520 000
2021 talousarvio 20 155 000
2020 tilinpäätös 20 291 000
2019 tilinpäätös 19 105 000

25. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen tiedonhallinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 5 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 800 000 euroa aiheutuu asiakastietolain toimeenpanosta Kanta-palveluissa. Kanta-palveluiden toimivuus ja laajentaminen sosiaalihuoltoon on edellytys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle niin, että asiakas- ja potilastiedot ovat valtakunnallisesti saatavilla sekä asiakas- että potilastyössä että maakuntien ohjaamisen ja tietojohtamisen tarpeisiin. Myös toisiolain toimeenpanon onnistuminen edellyttää Kanta-palveluiden kehittymistä.

Lisäyksestä 1 900 000 euroa aiheutuu covid-19-rokotustodistuksen, negatiivisen koronatestin todistuksen ja sairastetun koronataudin todistuksen valmistelun, viestinnän ja ylläpidon kustannuksista.


2021 III lisätalousarvio 5 700 000
2021 talousarvio 30 400 000
2020 tilinpäätös 22 400 000
2019 tilinpäätös 7 000 000

29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 8 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu pääsääntöisesti covid-19-rokotteiden hankinnasta aiheutuvien arvonlisämenojen kasvusta, joita ei ole huomioitu vuoden 2021 talousarviossa.


2021 III lisätalousarvio 8 000 000
2021 talousarvio 19 500 000
2020 tilinpäätös 19 753 893
2019 tilinpäätös 19 430 441