Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       24. Tiehallinto
       30. Merenkulkulaitos
       40. Ratahallintokeskus
       41. Rautatievirasto
          50. Ilmailulaitos
       51. Ilmailuhallinto
       70. Viestintävirasto
       80. Ilmatieteen laitos
       81. Merentutkimuslaitos
            40. Eräät valtionavut
            (88.) Osakehankinnat

Talousarvioesitys 2021

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 272 013 000 euroa.


2008 talousarvio 272 013 000
2007 II lisätalousarvio 8 800 000
2007 talousarvio 276 265 000
2006 tilinpäätös 277 060 964