Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto

Talousarvioesitys 2021

10. Digitalisaation kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen, käyttöönottoon ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon

2) digitalisaatiohankkeiden toimeenpanon tukemiseen ja arviointiin.

Määrärahaa saa käyttää myös henkilöstön palkkaamiseen.

Määrärahasta on varattu 2 400 000 euroa reaaliaikataloushankkeelle (RRF pilari2) ja 800 000 euroa edunsaajarekisterille (RRF pilari2) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu digitalisaatiota edistävien tietojärjestelmäuudistusten ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Määrärahalla rahoitetaan keskeisiä digitaalisuutta edistäviä uudistuksia, joita toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tai yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa.

Määrärahasta 3 200 000 euroa on EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavaa. Reaaliaikataloushankkeen tavoitteena on vauhdittaa datataloutta ja digitalisaatiokehitystä. Edunsaajarekisterillä tavoitellaan manuaalisista prosesseista luopumista ja digitaalisen turvallisuuden parantamista. Molempien hankkeiden tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen digitaaliseen asiointiin, joka tukee samalla vihreää siirtymää asioinnin siirtyessä käyntiasioinnista digitaalisiin palveluihin. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
TE-digi -hanke 3 000 000
Reaaliaikatalous -hanke 2 400 000
Luvat ja valvonta -hanke 2 000 000
Edunsaajarekisterin kehittäminen 800 000
Yhteensä 8 200 000

Määrärahasta 3 000 000 euroa on siirtoa momentilta 32.30.51 TE-digi -hankkeen rahoittamiseen.


2021 III lisätalousarvio 8 200 000