Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto

Talousarvioesitys 2021

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 1 304 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta on varattu 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen (RRF pilari3) osana elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 on tullut voimaan.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 220 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen ja 60 000 euroa Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamiseen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisesti, kertaluonteisesti 60 000 euroa lajisuojelun lupatehtävään, 80 000 euroa jätelain tuottajavastuun valvontaan ja raportointiin, 105 000 euroa turveyrittäjien neuvontaan ja tukien käsittelyyn, 775 000 euroa siirtona momentilta 32.01.01 monialaisten palvelujen tukirakenteeseen, 220 000 euroa siirtona momentilta 32.30.51 Perhevapailta töihin -hankkeen rahoitukseen, 210 000 euroa siirtona momentilta 32.01.03 työllisyyden kuntakokeilujen asiakastukeen, 105 000 euroa siirtona momentilta 30.40.22 joutoalueiden metsitystuen hallinnointiin sekä vähennyksenä 81 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa ja 450 000 euroa pk-yritysten rekrytointitukikokeilun aloituksen siirtymisestä vuoteen 2022.

Momentin perustelujen täydennys aiheutuu EU:n elpymisvälineen tuloilla rahoitettavista jatkuvan oppimisen uudistukseen liittyvästä palvelujärjestelmän uudistamisesta ja ohjaus- ja validointitoiminnasta sekä Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistamisesta. Jatkuvan oppimisen uudistuksella tuetaan koulutusvalintoja, jotka lisäävät vihreän siirtymän ja digitaalisia taitoja. Ohjaamoiden monialaisuuden vahvistaminen tukee digitalisaatiotavoitetta, kun Ohjaamoiden yhteydessä kehitetään digitaalista verkko-ohjausta sekä mielen hyvinvoinnin tuen sähköisiä alustoja. EU:n elpymisväline voidaan ottaa käyttöön, kun neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä on hyväksytty kaikissa jäsenvaltioissa niiden valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti ja päätös on sen jälkeen tullut voimaan.


2021 III lisätalousarvio 1 304 000
2021 talousarvio 185 801 000
2020 tilinpäätös 187 350 000
2019 tilinpäätös 173 223 000