Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 7 270 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa saa käyttää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimenpiteisiin, joilla nopeutetaan kalatalouden yrityksien elpymistä koronavirusepidemiasta.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2020 talousarvion määrärahasta on varattu 15 960 000 euroa ja vuoden 2021 määrärahasta 16 145 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EMKR:n 2014—2020 ohjelmakauden rahoituksen osalta käyttämättä jääneen määrärahan uudelleen budjetoinnista, jotta hankkeet saadaan maksettua sitoumusten mukaisesti.

Lisäyksestä 6 940 000 euroa on kansallista rahoitusosuutta ja 330 000 euroa EU:n rahoitusosuutta.

Perustelujen täydennyksellä mahdollistetaan vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa kalatalouden koronakriisitukeen osoitetun määrärahan käyttäminen myös kalatalouden elpymistoimenpiteisiin. Toimenpiteillä vauhditetaan kalatalousalan kestävä kasvua ja uudistumista. Kalatalouden yrityksillä on suunnitteilla huomattavia kasvuhankkeita, jotka perustuvat uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin sekä hyödyntämättömien resurssien ja raaka-aineiden käyttöön. Elpymisrahoitus kohdennetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kautta Suomen toimintaohjelman valtion rahoitusosuutta lisäämällä. Elvytysvarojen käyttöönotto edellyttää EU:n komission hyväksynnän kansallisen EMKR-ohjelman muuttamiselle.


2021 III lisätalousarvio 7 270 000
2021 talousarvio 21 888 000
2020 tilinpäätös 33 243 000
2019 tilinpäätös 20 476 000