Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu covid-19-epidemiasta johtuvista oppilasmaksutulojen ja varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä sekä terveysturvallisten opetusjärjestelyiden aiheuttamista lisäkustannuksista.


2021 II lisätalousarvio 4 000 000
2021 talousarvio 88 583 000