Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 64 910 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 79 690 000 euroa covid-19-epidemian vuoksi apurahoina kohdennettavien avustusten ja muiden avustusten maksamiseen taiteen ja kulttuurin alan henkilöille, toiminimille ja yksinyrittäjille.

Selvitysosa:Lisäyksestä 64 800 000 euroa aiheutuu covid-19-epidemian vaikutusten vähentämisestä kulttuurin ja taiteen alan henkilöille, toiminimille ja yksinyrittäjille ja 110 000 euroa määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamisesta korona-avustuksien myöntämisestä aiheutuviin lisääntyneisiin tehtäviin.


2021 II lisätalousarvio 64 910 000
2021 I lisätalousarvio 15 000 000
2021 talousarvio 4 268 000
2020 tilinpäätös 12 125 000
2019 tilinpäätös 4 115 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu koronavirustilanteesta aiheutuvien tulonmenetysten kompensoinnista.


2021 II lisätalousarvio 700 000
2021 talousarvio 2 103 000
2020 tilinpäätös 3 200 000
2019 tilinpäätös 2 224 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu covid-19-epidemian vuoksi museoiden ja linnojen pääsylipputulojen vähentymisestä sekä tilaisuuksien peruuntumisista aiheutuvien menetysten korvaamisesta.


2021 II lisätalousarvio 700 000
2021 talousarvio 22 314 000
2020 tilinpäätös 24 099 000
2019 tilinpäätös 20 999 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 300 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu covid-19-epidemiasta aiheutuvien tulonmenetysten kattamisesta.


2021 II lisätalousarvio 50 000
2021 talousarvio 7 307 000
2020 tilinpäätös 7 127 000
2019 tilinpäätös 6 750 000

34. Valtionosuus ja -avustus taiteen perusopetuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 4 150 000 euroa muiden kuin opetustuntikohtaista valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen järjestäjien harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu covid-19-epidemiasta johtuvista oppilasmaksutulojen ja varainhankinnan keskeytymisestä aiheutuvista tulonmenetyksistä sekä terveysturvallisten opetusjärjestelyiden aiheuttamista lisäkustannuksista.


2021 II lisätalousarvio 4 000 000
2021 talousarvio 88 583 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 55 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää covid-19-epidemian vuoksi avustusten maksamiseen kulttuuri- ja taidelaitosten, kulttuurialan yhteisöjen sekä elokuvateattereiden ja elokuvalevittäjien pääsylippu- ja muiden tulojen vähenemisestä sekä toimintojen peruuntumisesta ja rajoitusten mukaisesti toteuttamisesta aiheutuvien menetysten korvaamiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi sekä seurantalojen ja työväentalojen ylläpitokustannuksiin.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu covid-19-epidemian vuoksi esitysten, tapahtumien, näyttelyiden ja muiden vastaavien toimien peruuntumisesta tai toteutumisesta rajoitusten alaisena aiheutuvista tappioiden korvaamisesta eri taiteenalojen toimijoille ja yhteisöille.


2021 II lisätalousarvio 55 500 000
2021 I lisätalousarvio 5 000 000
2021 talousarvio 14 689 000
2020 tilinpäätös 107 784 000
2019 tilinpäätös 4 370 000