Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
24. ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 0
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 18 940 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 9 079 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 530 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 549 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 3 000 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 000 000
30. Syyttäjät 841 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 841 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 4 720 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 720 000
50. Vaalimenot 1 300 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha), lisäystä 1 300 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 978 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 978 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 978 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 40 000 000
20. Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 17 500 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha), lisäystä 17 500 000
80. Taide ja kulttuuri 20 000 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
90. Liikuntatoimi 1 000 000
52. Valtionosuudet kunnille ja liikunnan koulutuskeskuksille sekä rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin ja eräisiin avustuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä 1 000 000
91. Nuorisotyö 1 500 000
52. Valtionosuudet kuntien nuorisotoimeen ja eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 000 000
10. Maaseudun kehittäminen 0
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Luonnonvaratalous 4 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä 3 750 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 250 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 320 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 170 000
02. Liikenne- ja viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 170 000
20. Liikenteen ja viestinnän palvelut 23 150 000
51. Avustukset liikenteen ja viestinnän palveluihin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 23 150 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 148 076 000
20. Uudistuminen ja vähähiilisyys 18 138 000
49. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 832 000
87. Pääomalainat teollisuuden uudistumiseen ja yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 11 306 000
30. Työllisyys ja yrittäjyys 129 938 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä 129 938 000
40. Yritysten erityisrahoitus 0
43. Yritysten kustannustuki (siirtomääräraha 2 v) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 148 500 000
20. Työttömyysturva 61 000 000
50. Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä 6 000 000
52. Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha), lisäystä 55 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 17 500 000
39. Palvelurakenteen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 17 500 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70 000 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 70 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 10 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 10 000 000
56. Avustukset asuinrakennusten öljylämmityksestä luopumiseksi (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 393 814 000