Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2021

40. LuonnonvaratalousPDF-versio

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 750 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2021 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisia tukipäätöksiä 62 250 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan ja valtuuden 3 750 000 euron lisäys aiheutuu nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun työmäärien kasvusta. Työmäärien lisäämisellä mahdollistetaan kotimaisen pienpuun energiakäytön 500 000 kuutiometrin vuotuinen lisäys turpeen energiakäytön vähentymisen kompensoimiseksi.


2021 I lisätalousarvio 3 750 000
2021 talousarvio 55 030 000
2020 talousarvio 56 230 000
2019 tilinpäätös 49 631 694

46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 250 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Suomen metsäkeskuksen toteuttamasta aktivointikampanjasta ja hallinnollisista tehtävistä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisten nuoren metsän hoidon ja pienpuun keruun työmäärien kasvuun liittyen. Aktivoinnilla mahdollistetaan kotimaisen pienpuun energiakäytön 500 000 kuutiometrin vuotuinen lisäys turpeen energiakäytön vähentymisen kompensoimiseksi.


2021 I lisätalousarvio 250 000
2021 talousarvio 42 171 000
2020 VII lisätalousarvio 126 000
2020 talousarvio 39 160 000
2019 tilinpäätös 39 160 000