Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2021

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 146/2020 vp (5.10.2020)

Selvitysosa:Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Kansanedustajat 22 222 0 0 0 22 222
01. Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
22 222 22 222
10. Eduskunnan kanslia 73 191 0 0 0 73 191
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
58 001 58 001
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
6 000 6 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille
(arviomääräraha)
5 190 5 190
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 000 4 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 7 517 0 0 0 7 517
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
7 517 7 517
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 911 0 0 0 3 911
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 701 3 701
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
210 210
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 17 204 0 0 -3 17 201
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
16 554 -3 16 551
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
650 650
90. Eduskunnan muut menot 4 510 0 0 0 4 510
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 510 4 510
  Yhteensä 128 555 0 0 -3 128 552