Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2020

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

35. Statens ersättning till kommunerna för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 269 000 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 17 000 000 euro jämfört med det belopp på 2 252 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att kompensationen för 2020 höjs på grund av den temporära fördubblingen av avskrivningarna på nya investeringar, vilket minskar den kommunala beskattningen av förvärvs- och kapitalinkomster. Effekterna på kommunernas skatteinkomster kompenseras temporärt åren 2020—2027.


2020 budget 2 269 000 000