Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2020

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2020

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande förslag till statsbudgeten för 2020. 

Helsingfors den 7 oktober 2019

Statsminister

ANTTI RINNE

Finansminister Mika Lintilä