Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

  euro
ANSLAG
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 300 000
20. Gränsbevakningsväsendet 1 500 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg 1 500 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 1 800 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 800 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -403 405 000
10. Beskattningen och Tullen 21 000 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 21 000 000
80. Överföringar till landskapet Åland 4 595 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 4 595 000
90. Stöd till kommunerna -429 000 000
35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), avdrag -429 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 000 000
10. Utveckling av landsbygden 30 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 76 050 000
01. Förvaltning 2 000 000
54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag) 2 000 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 104 050 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), tillägg 104 050 000
40. Specialfinansiering för företag -30 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag), avdrag -30 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 60 000 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 60 000 000
58. Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin (reservationsanslag 2 år) 60 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 0
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 280 000
20. Samhällen, byggande och boende 280 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg 280 000
34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år) 0
Anslagens totalbelopp -233 775 000