Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

V tilläggsbudgetproposition för 2020PDF-versio

  euro
ANSLAG
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 3 300 000
20. Gränsbevakningsväsendet 1 500 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg 1 500 000
30. Räddningsväsendet och nödcentralerna 1 800 000
20. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 800 000
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -403 405 000
10. Beskattningen och Tullen 21 000 000
63. Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg 21 000 000
80. Överföringar till landskapet Åland 4 595 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 4 595 000
90. Stöd till kommunerna -429 000 000
35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), avdrag -429 000 000
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 000 000
10. Utveckling av landsbygden 30 000 000
44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år) 0
32. ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 76 050 000
01. Förvaltning 2 000 000
54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag) 2 000 000
20. Förnyelse och låga koldioxidutsläpp 104 050 000
48. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), tillägg 104 050 000
40. Specialfinansiering för företag -30 000 000
43. Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag), avdrag -30 000 000
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 60 000 000
10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster 60 000 000
58. Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin (reservationsanslag 2 år) 60 000 000
60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 0
40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år) 0
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 280 000
20. Samhällen, byggande och boende 280 000
01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg 280 000
34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år) 0
Anslagens totalbelopp -233 775 000