Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2020

REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN FEMTE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2020

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogande proposition om en femte tilläggsbudget för 2020.

Helsingfors den 3 september 2020

Statsminister

SANNA MARIN

Finansminister Matti Vanhanen