Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att arbetsvolymen när det gäller behandlingen av energiunderstöd har varit större än beräknat.


2020 V tilläggsb. 280 000
2020 IV tilläggsb. 105 000
2020 budget 5 713 000
2019 bokslut 4 806 000
2018 bokslut 4 926 000

34. Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att understöd kan beviljas kommuner för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understödet beviljas till ett belopp av 20 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. Understödet höjs med 5 procentenheter, om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal.

Förklaring:Ändringen föranleds av behovet att höja statens finansieringsandel till kommunerna i understöd som är avsedda för slopande av olja.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2020 V tilläggsb.
2020 IV tilläggsb. 14 895 000