Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till företagsarrangemang som förutsätts av den egna produktionen inom flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården.

Samtycke

Motiveringen till momentet kompletteras så att den statsägda aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 500 000 euro som enligt samtycket i den första tilläggsbudgeten för 2019 vederlagsfritt överlåts till FinnHEMS Oy även får användas till ordnande av egen produktion inom flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården och genomförande av företagsarrangemang som gäller detta.

Förklaring:FinnHEMS Oy aktiestock har förvärvats av staten i mars 2020. Bolaget kan för att säkerställa flygverksamheten komma överens om sådana företagsarrangemang för vilka motiveringen till momentet kompletterats.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2020 V tilläggsb.
2020 budget 28 990 000
2019 bokslut 28 990 000
2018 bokslut 28 990 000