Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

58. Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 60 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens utgifter i enlighet med lagen om temporär epidemiersättning.

Förklaring:Regeringen har i samband med tilläggsbudgetpropositionen lämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär epidemiersättning och lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd. Syftet med ersättningen är att stödja den ekonomiska ställningen för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i samhället i det fallet att restriktionerna i samband med covid-19-epidemin har orsakat extra kostnader. Ersättningen ska omfatta de personer som har fått grundläggande utkomststöd under restriktionstiden och som fortfarande är mottagare av grundläggande utkomststöd under den tid stödet betalas ut hösten 2020.


2020 V tilläggsb. 60 000 000