Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar till passagerare till följd av inställda paketresor.

Förklaring:I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster.

Enligt förslaget ska passagerare om researrangören går i konkurs ersättas för fordringar som researrangören är skyldig att återbetala i sådana fall där en paketresa ställts in till följd av covid-19-epidemin. En förutsättning för ersättning är att fordringarna inte kan ersättas ur de säkerheter som researrangören ställt.

Enligt förslaget ska resenären hos Konkurrens- och konsumentverket framställa ett yrkande på ersättning inom 6 månader från det att researrangören försattes i konkurs. Konkurrens- och konsumentverket fattar beslut om utbetalning av ersättning.

Syftet är att trygga alla konsumenters jämlika ställning vid researrangörens konkurssituationer där researrangören enligt lag är skyldig att återbetala de förskottsbetalningar som resenärerna betalat eller värdet av motsvarande värdebevis. Dessutom är syftet att göra mottagandet av värdebevis till ett attraktivt och tillförlitligt alternativ till återbetalning i pengar för konsumenterna.


2020 V tilläggsb. 2 000 000