Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen möjliggörs betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2020 V tilläggsb.
2020 budget 40 092 000
2019 bokslut 40 092 000
2018 bokslut 40 182 000