Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till komplettering av i punkterna 1) och 2) avsedda understöd som ersätter kostnader.

Förklaring:Syftet med tillägget är att trygga en likvärdig behandling av företagen.


2020 V tilläggsb. 30 000 000
2020 II tilläggsb. 30 000 000
2019 bokslut 22 500 000
2018 bokslut 7 500 000

54. Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning

Förklaring:Genom kompletteringen av motiveringen möjliggörs betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning.

Det föreslås inget tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2020 V tilläggsb.
2020 budget 40 092 000
2019 bokslut 40 092 000
2018 bokslut 40 182 000