Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)

Under momentet dras det av 429 000 000 euro.

Förklaring:Det föreslås att statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna minskas med 429 000 000 euro till följd av ändringar i konsekvensbedömningarna i fråga om betalningsarrangemang i beskattningen 2020.

Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna ökades med 547 000 000 euro i statens andra tilläggsbudget för 2020. Tillägget föranleddes av tillfälliga förluster av skatteinkomster till kommunerna till följd av ändringar i betalningsarrangemang i beskattningen 2020, som i fråga om kommunalskatten beräknades uppgå till 422 000 000 euro, i fråga om samfundsskatten till 45 000 000 euro och i fråga om fastighetsskatten till 80 000 000 euro.

Kommunerna ersätts för de beräknade skatteinkomstförlusterna så att kompensationen riktas till kommunerna i proportion till utdelningen av kommunalskatten enligt debiteringen, utdelningen av samfundsskatten och de uppskattade fastighetsskatterna 2020. Motsvarande eurobelopp dras av från ersättningen till kommunerna för förlorade skatteinkomster 2021.

Enligt uppgifter om utfallet i augusti 2020 får ändringarna i fråga om betalningsarrangemang i beskattningen avsevärt mindre konsekvenser än vad som beräknades i våras. Enligt den senaste beräkningen minskar ändringarna i betalningsarrangemangen i beskattningen kommunernas skatteinkomster med sammanlagt 118 000 000 euro år 2020, varav kommunalskattens andel beräknas vara 102 000 000 euro, samfundsskattens andel 7 000 000 euro och fastighetsskattens andel 9 000 000 euro.

I samband med tilläggsbudgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) så att kommunerna ersätts för de temporära förseningar av kommunal-, samfunds- och fastighetsskatteinkomsterna som föranleds av ändringarna i betalningsarrangemangen i beskattningen i enlighet med den nya konsekvensbedömningen.


2020 V tilläggsb. -429 000 000
2020 II tilläggsb. 547 000 000
2020 budget 2 269 000 000