Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet dras det av 1 254 775 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett avdrag på 1 254 775 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 17 668 004 000 euro år 2020. Inberäknat posterna för skuldhantering uppgår beloppet av nettoinkomsterna till 17 618 004 000 euro år 2020.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 17 668
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 17 618

2020 V tilläggsb. -1 254 775 000
2020 IV tilläggsb. 5 321 343 000
2020 III tilläggsb. 880 000 000
2020 II tilläggsb. 9 389 572 000
2020 I tilläggsb. 1 083 490 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063
2018 bokslut -985 765 656