Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

08. PunktskatterPDF-versio

01. Punktskatt på tobak

Under momentet dras det av 149 000 000 euro.

Förklaring:Den ändrade prognosen beror på att uppgifterna om influtna belopp uppdateras. Bakgrunden till detta är att konsumtionen av skattepliktiga tobaksprodukter minskat något mer än väntat och, som en viktigare orsak, att tobaksföretagen verkar ha minskat sina lagernivåer.


2020 V tilläggsb. -149 000 000
2020 budget 1 160 000 000
2019 bokslut 929 264 582
2018 bokslut 1 115 321 747

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 48 000 000 euro.

Förklaring:Den ändrade prognosen beror på att uppgifterna om influtna belopp uppdateras. Den skattepliktiga alkoholkonsumtionen har inte minskat enligt förväntningarna, trots att undantagsåtgärderna under covid-19-pandemin minskade utskänkningskonsumtionen. En annan bakgrundsfaktor är också den avsevärda minskningen av resandeinförseln av alkohol till följd av undantagsåtgärderna, vilket sannolikt bidragit till att öka försäljningen av inhemsk, skattepliktig alkohol.


2020 V tilläggsb. 48 000 000
2020 II tilläggsb. -74 000 000
2020 budget 1 506 000 000
2019 bokslut 1 481 938 223
2018 bokslut 1 471 675 211