Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2020

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 992 000 000 euro.

Förklaring:Lindrat betalningsarrangemang har inte utnyttjats i den utsträckning som man tidigare beräknade. Det beräknade beloppet av skatter som blir föremål för ansökan om betalningsarrangemang har minskats på basis av de uppgifter som för närvarande finns att tillgå. Dessutom har betalningstiderna för betalningsarrangemang varit längre än beräknat. Därmed överförs det mindre skatteinkomster till 2021 än förväntat. I de beräknade skatteinkomsterna har dessutom de senaste uppgifterna om influtna belopp och utvecklingen av skatteunderlaget beaktats.

I propositionen ingår en förlängning av giltighetstiden för den tidsbundna skattesats på 0 % som under vissa förutsättningar tillämpas på försäljning av inhemska varor som behövs för bekämpning av covid-19-epidemin och på gemenskapsinterna förvärv inom EU-området till augusti—oktober 2020. Också importen av dessa produkter är för en viss tid befriad från mervärdesskatt på samma villkor. Detta minskar skatteinkomsterna med 4 miljoner euro.


2020 V tilläggsb. 992 000 000
2020 IV tilläggsb. -895 000 000
2020 II tilläggsb. -1 654 000 000
2020 budget 19 354 000 000
2019 bokslut 19 034 085 681
2018 bokslut 18 082 248 958

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 53 000 000 euro.

Förklaring:Lindrat betalningsarrangemang har inte utnyttjats, till skillnad från tidigare beräkningar. Detta ökar skatteintäkterna för 2020.


2020 V tilläggsb. 53 000 000
2020 IV tilläggsb. -9 000 000
2020 II tilläggsb. -37 000 000
2020 budget 795 000 000
2019 bokslut 788 591 958
2018 bokslut 771 420 301