Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2020

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas ett tillägg på 396 990 000 euro.

Förklaring:Under nettoupplåningen till nominellt värde antecknas ett tillägg på 396 990 000 euro, varvid nettoupplåningen till nominellt värde uppgår till 2 645 367 000 euro år 2020. Skuldhanteringsposterna medräknade uppgår nettoinkomsterna till 2 595 367 000 euro år 2020.

Inkomster och utgifter (mn euro)

   
Inkomster  
Nettoupplåning till nominellt värde 2 645
Utgifter  
Emissionsförluster (netto) -40
Kapitalförluster (netto) -10
Nettoinkomster 2 595

2020 I tilläggsb. 396 990 000
2020 budget 2 198 374 000
2019 bokslut 1 792 984 063
2018 bokslut -985 765 656