Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2020

70. Hälsa och funktionsförmåga främjasPDF-versio

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning för Försörjningsberedskapscentralens materialanskaffningar.

Förklaring:Av ökningen föranleds 20 000 000 euro av en ökning av kapaciteten för den testningsutrustning som används och de medicintekniska produkter som behövs i servicesystemet. Detta förutsätter bl.a. testningsutrustning inklusive reagenskostnader för snabb diagnostisering samt respiratorer.

Av tillägget föranleds 6 000 000 euro av Försörjningsberedskapscentralens anskaffningar av skyddsutrustning samt av beredskapen för kommande anskaffningar.


2020 I tilläggsb. 26 000 000
2020 budget 460 000
2019 bokslut 550 000
2018 bokslut 550 000