Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2020

42. Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till understöd enligt statsrådets förordning som utfärdas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och Europeiska kommissionens förordning om stöd av mindre betydelse (EU 1407/2013).

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att nya förbindelser får ingås till ett belopp av sammanlagt 54 000 000 euro år 2020.

Förklaring:Tillägget på 15 000 000 euro i anslaget och tillägget på 50 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds i synnerhet av understöd som beviljas för hantering och förebyggande av konsekvenserna av coronavirus för små och medelstora företag inom servicebranscherna, vid behov också inom andra branscher.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 15 000 000 euro år 2020, 20 000 000 euro år 2021 och 15 000 000 euro år 2022.


2020 I tilläggsb. 15 000 000
2020 budget 16 378 000
2019 bokslut 4 944 751
2018 bokslut 12 069 408