Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2020

40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 127 500 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att nya beslut om finansiering får fattas till ett belopp av sammanlagt 477 516 000 euro år 2020.

Förklaring:Tillägget på 127 500 000 euro i anslaget och tillägget på 150 000 000 euro i bevillningsfullmakten föranleds av åtgärder för avhjälpande av störningar i produktionskedjan till följd av coronaviruset, till utvecklande av de kreativa branscherna samt till stödjande av turismen inklusive kompletterande verksamhet.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter på 127 500 000 euro 2020 och 22 500 000 euro 2021.


2020 I tilläggsb. 127 500 000
2020 budget 298 301 000
2019 bokslut 245 020 942
2018 bokslut 260 362 671