Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2020

01. FörvaltningPDF-versio

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av genomförandet av en riksomfattande verksamhetsmodell för företagare som råkat i ekonomiska svårigheter och betalningssvårigheter och av stärkandet av tjänsten Ekonomihjälpen.


2020 I tilläggsb. 500 000
2020 budget 174 918 000
2019 bokslut 173 223 000
2018 bokslut 171 937 000