Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       80. Konst och kultur

Statsbudgeten 2020

80. Konst och kulturPDF-versio

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 900 000 euro av anslaget även får användas till utdelning av understöd till personer och aktörer inom kultur- och konstsektorn.

Förklaring:Anslagsökningen baserar sig på centrala konst- och kulturstiftelsers donationer för att minska effekterna av coronaviruset. Den inkomst som motsvarar anslagsökningen har budgeterats under moment 12.29.99.


2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 106 000
2019 bokslut 4 115 000
2018 bokslut 3 995 000