Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Polisväsendet

Statsbudgeten 2020

30. Räddningsväsendet och nödcentralernaPDF-versio

01. Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av utgifterna för räddningsverkens riksomfattande enhetliga åtgärder för beredskapen för bekämpning av coronaviruset.


2020 I tilläggsb. 600 000
2020 budget 16 907 000
2019 bokslut 16 326 000
2018 bokslut 17 802 000