Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       10. Polisväsendet

Statsbudgeten 2020

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro.

Förklaring:Av tillägget föranleds 2 500 000 euro av åtgärder som krävs för att avvärja det allvarliga hotet mot Finlands inre säkerhet till följd av utbrottet av den smittsamma sjukdomen covid-19, som orsakas av coronaviruset, i syfte att tillfälligt återinföra gränskontroll vid de inre gränserna för tiden 19.3—13.4.2020, och 500 000 euro av andra tilläggsutgifter som föranleds av bekämpningen av coronaviruset.


2020 I tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 244 599 000
2019 bokslut 236 780 000
2018 bokslut 238 122 000