Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2020 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 29/2019 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       02. Valvonta
            05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
            20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
       30. Sairausvakuutus
       50. Veteraanien tukeminen
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
       90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2020

02. ValvontaPDF-versio

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 028 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen 11 628 000 euroon nähden liittyy uuden TUKIJA:n toiminnan suunnitteluun ja toimintamenoihin.


2020 talousarvio12 028 000
2019 IV lisätalousarvio120 000
2019 I lisätalousarvio280 000
2019 talousarvio11 940 000
2018 tilinpäätös11 021 000

20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 10 941 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 10 491 000 euroon nähden on 450 000 euroa, mistä 400 000 euroa aiheutuu poliisin tilaamien ruumiiden kuljetusten menojen kasvusta sekä poliisin määräämien oikeuslääketieteellisten tutkimusten määrän lisääntymisestä ja 50 000 euroa siirrosta momentilta 26.10.01 Ahvenanmaan poliisin tilaamien ruumiiden kuljettamisen menoihin.


2020 talousarvio10 941 000
2019 IV lisätalousarvio391 000
2019 talousarvio10 247 000
2018 tilinpäätös10 668 257