Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2020

20. (32.20, osa ja 60, osa) Uudistuminen ja vähähiilisyysPDF-versio

43. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertotalouden ja toimialojen kasvun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)

Määrärahaa saa käyttää:

8) Eurooppalaisen suurteholaskennan EuroHPC supertietokoneen hankinnan kansalliseen rahoitusosuuteen.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 8) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 8).

Muutos mahdollistaa Suomen osallistumisen eurooppalaisen suurteholaskennan yhteisyrityksen (EuroHPC Joint Undertaking) kautta toteutettavan supertietokoneen hankintaan CSC — Tieteen tietotekniikan keskuksen Kajaanin datakeskukseen.


2020 talousarvio 87 550 000
2018 tilinpäätös 49 300 000

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 13 488 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2020 saa tehdä uusia rahoituspäätöksiä enintään 33 915 000 eurolla.

Määrärahaa ja valtuutta saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (364/2015) mukaisiin avustuksiin.

Momentilta saa lisäksi maksaa ennen vuotta 2020 tehdyistä päätöksistä aiheutuvia menoja.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentti palautetaan talousarvioesitykseen.

Määrärahaa on tarkoitus myöntää rekisteröidyille laivanrakennusyrityksille, laivankorjausyrityksille tai laivakonversioyrityksille uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osioina sekä innovatiivisiin tuotanto-, suunnittelu- ja logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023 2024- Yhteensä
vuodesta 2020
lähtien
             
Ennen vuotta 2020 tehdyt sitoumukset 7 488 1 000 3 000 - - 11 488
Vuoden 2020 sitoumukset 6 000 12 000 7 415 2 500 6 000 33 915
Menot yhteensä 13 488 13 000 10 415 2 500 6 000 45 403

Momentin määräraha on muutettu arviomäärärahaksi.


2020 talousarvio 13 488 000
2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 10 000 000
2018 tilinpäätös 10 000 000