Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
            20. Perusväylänpito

Talousarvioesitys 2020

10. (31.10, osa) Liikenne- ja viestintäverkotPDF-versio

20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 409 520 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 1 409 111 000 nähden on 409 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 700 000 euroa raskaan liikenteen ajoneuvojen etäpunnitusjärjestelmän toteuttamiseksi ja vähennyksenä 291 000 euroa siirtona momentille 28.30.01 liikenteen suoritelaskennan sekä tieliikenneonnettomuustilaston siirtämiseksi Tilastokeskukseen.


2020 talousarvio 1 409 520 000
2019 IV lisätalousarvio 380 000
2019 II lisätalousarvio 40 000 000
2019 talousarvio 1 065 361 000
2018 tilinpäätös 1 468 490 000

31. (31.10.37 ja 41) Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 37 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtionavustusten maksamiseen kunnille kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrahankkeisiin, muihin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parantaviin hankkeisiin ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä parantaviin infrahankkeisiin sekä valtionavustusten maksamiseen kävelyä ja pyöräilyä edistäviin muihin hankkeisiin

2) valtionavustusten maksamiseen Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja kuntien joukkoliikennehankkeet 14 500 000
Finavian lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat ja lentopaikat 2 900 000
Yksityistieavustukset ja tiekuntien neuvonnasta aiheutuvat kulutusmenot 20 000 000
Yhteensä 37 400 000

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohdat 1) ja 2) korvaavat talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdat 1) ja 2) ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 35 400 000 euroon nähden aiheutuu lentoasemien ja lentopaikkojen valtionavustusten tasokorotuksesta.


2020 talousarvio 37 400 000
2019 talousarvio 4 500 000
2018 tilinpäätös 7 990 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Valtuus

Valtuus tehdä sitoumuksia uusiin väylähankkeisiin.

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja enintään taulukossa mainittu määrä:

Uudet väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä (euroa)
   
Hyvinkää—Hanko -rataosan sähköistys 62 000 000
Tampere—Jyväskylä radan suunnittelu 18 000 000
Seinäjoki—Vaasa radan suunnittelu 3 000 000

Valtuus tehdä sitoumuksia aiempina varainhoitovuosina päätettyihin väylähankkeisiin.

Väylävirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia alla olevassa taulukossa yksilöityihin, aiemmissa talousarvioissa päätettyihin hankkeisiin siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja aiemmin tehdyt sitoumukset mukaan lukien enintään taulukossa mainittu määrä:

Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet

  Sitoumuksista valtiolle aiheutuvien menojen enimmäismäärä, ml. aiempina varainhoitovuosina tehtyjen sitoumusten aiheuttamat menot (euroa)
   
Tiehankkeet  
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 64 000 000
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat 30 000 000
Kt 51 Kirkkonummi—Kivenlahti 80 000 000
E18 Haminan ohikulkutie 180 000 000
Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie 77 900 000
Vt 8 Turku—Pori 92 500 000
Vt 5 Mikkelin kohta 27 000 000
Mt 101 Kehä I parantaminen 32 000 000
Vt 6 Taavetti—Lappeenranta 76 000 000
Kt 77 Viitasaari—Keitele 13 000 000
Vt 3 Tampere—Vaasa, Laihian kohta, 1. vaihe 27 000 000
Vt 22 Oulu—Kajaani—Vartius 15 000 000
Vt 8 Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit 22 500 000
Vt 4 Oulu—Kemi 140 000 000
Vt 5 Mikkeli—Juva 121 000 000
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie 198 000 000
Vt 12 Tillola—Keltti 14 000 000
Kehä I Laajalahden kohta 20 000 000
Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt 7 000 000
Vt 4 Kirri—Tikkakoski 139 000 000
   
Ratahankkeet  
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen 98 000 000
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) 55 000 000
Joensuun ratapihan parantaminen 74 000 000
Pohjanmaan rata 674 000 000
Keski-Pasila, länsiraide 48 800 000
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe 150 000 000
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen 60 000 000
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen 165 000 000
Pori—Mäntyluoto rataosan sähköistys 5 700 000
Uudenkaupungin radan sähköistys 21 000 000
   
Vesiväylähankkeet  
Oulun meriväylän rakentaminen 27 500 000
Savonlinnan syväväylän siirtäminen 40 000 000
Kokkolan meriväylä 45 000 000
Vuosaaren meriväylä 12 500 000
   
Yhteiset väylähankkeet  
Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet 173 000 000

Selvitysosa:Päätösosan valtuuskohta korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdan.

Talousarvioesityksen 15 milj. euroon nähden hankkeen Tampere—Jyväskylä radan suunnittelu valtuutta on korotettu 3 milj. eurolla. Ehdotuksella ei ole määrärahavaikutusta vuonna 2020.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden Aiempina varainhoitovuosina päätetyt väylähankkeet -taulukosta on poistettu ne hankkeet, joiden valtuutta ei ole enää uusittu.

Edellä mainitun muutoksen johdosta Hanke-erittely ja Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot -taulukko muuttuvat seuraaviksi:

Hanke-erittely

  Hyväksytty Valmis liikenteelle Sopimusvaltuus milj. € Ulkopuolisen rahoituksen osuus sopimusvaltuudesta milj. € Arvioitu käyttö milj. € Määrärahatarve v. 2020 milj. € Määrärahatarve myöhemmin milj. €
               
Tiehankkeet              
Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie LTA 2019 2022 64,0   2,4 20,0 41,6
Vt 8 Turku—Pori, Mynämäen ja Luvian ohituskaistat LTA 2019 2021 30,0   30,0 - -
Vt 4 Oulu—Kemi TA 2017/LTA 2018 2021 140,0   98,6 35,4 5,9
Vt 5 Mikkeli—Juva TA 2017 2021 121,0   81,0 22,0 18,0
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie TA 2017 2021 198,0   160,7 37,3 -
Kehä I Laajalahden kohta TA 2018 2021 20,0   17,0 3,0 -
Vt 4 Kirri—Tikkakoski TA 2018 2021 139,0   44,0 64,0 31,0
               
Ratahankkeet              
Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen LTA 2019 2025 98,0   3,0 35,0 60,0
Iisalmi—Ylivieska (sähköistys ja Iisalmen kolmioraide) LTA 2019 2023 55,0   0,5 5,0 49,5
Joensuun ratapihan parantaminen LTA 2019 2023 74,0   1,0 20,0 53,0
Helsinki—Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 1. vaihe TA 2015 2020 150,0   120,7 17,1 12,2
Helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen TA 2016 2020 60,0   56,1 3,9 -
Luumäki—Imatra—Venäjän raja, ratayhteyden parantaminen TA 2017 2022 165,0   37,4 63,8 63,8
Uudenkaupungin radan sähköistys LTA 2017 2021 21,0   19,0 2,0 -
               
Vesiväylähankkeet              
Oulun meriväylän rakentaminen LTA 2019 2021 27,5   27,5 - -
Vuosaaren meriväylä TA 2018 2020 12,5   7,0 5,5 -
               
Yhteiset väylähankkeet              
Muu kehittämisen hankesuunnittelu         - 7,0 -
Keskeneräiset väylähankkeet yhteensä     1 375,0   705,9 341,0 335,0
               
Uudet väylähankkeet              
Hanko—Hyvinkää -rataosan sähköistys TA 2020   62,0     3,0 59,0
Tampere—Jyväskylä radan suunnittelu TA 2020   18,0     4,0 14,0
Seinäjoki—Vaasa radan suunnittelu TA 2020   3,0     3,0 -
Kemin Ajoksen meriväylän syventämisen suunnittelu TA 2020   -     0,2 -
Uudet väylähankkeet yhteensä     83,0     10,2 73,0
Keskeneräiset ja uudet väylähankkeet yhteensä     1 458,0   705,9 351,2 408,0

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2020 2021 2022 2023— Yhteensä vuodesta 2020 lähtien
           
Keskeneräiset väylähankkeet 334 000 228 415 83 100 23 500 669 015
Uudet väylähankkeet 10 000 32 000 31 000 10 000 83 000
Menot yhteensä 344 000 260 415 114 100 33 500 752 015

2020 talousarvio 351 200 000
2019 IV lisätalousarvio
2019 II lisätalousarvio 70 935 000
2019 talousarvio 298 150 000
2018 tilinpäätös 363 850 000