Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2020

21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 608 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyvien avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen viimeiseksi virkkeeksi.

Lisäys 517 000 euroa talousarvioesityksen 17 091 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 30.01.23 Vesitaloustieto osana luonnonvaratiedon tietopalveluja -hankkeen toteuttamiseen.


2020 talousarvio 17 608 000
2019 IV lisätalousarvio 200 000
2019 talousarvio 13 971 000
2018 tilinpäätös 13 565 000